Languages

Equip humà

Residència Bonavita està integrat per un equip interprofessional amb una gran experiència i vitalitat amb treballadors formats i dedicats plenament a millorar la qualitat de vida i a atendre les necessitats de les persones grans

L’equip està compromès a donar el millor de si mateix , des de la vesant mèdica, psicosocial, assistencial i sobretot humana. No oblidem que treballem per a persones fràgils que necessiten d’una atenció especialitzada i ho fem amb il·lusió i respecte.

Direcció i Gerència

Per garantir l’òptim funcionament de la residència l’equip de direcció i gerència supervisa totes les àrees i serveis fent un seguiment a nivell individual dels residents mantenint una relació fluida i propera amb les famílies.

Àrea sanitària

la Metgessa especialitzada en geriatria i responsable higiènic-sanitari del centre amb més de 25 anys d’experiència. La Infermera i la Fisioterapeuta especialitzades en geriatria amb àmplia experiència.

Àrea psicosocial

Psicòloga, Educadora Social, Terapeuta Ocupacional i Treballadora Social. Equip molt dinàmic amb vocació per les persones grans.

Àrea de Serveis

Cuina pròpia, bugaderia i equip de neteja

Equip de gerocultores

Treballen amb gran motivació seguint el pla de cures establert per l’equip per a cada resident

Àrea administrativa

Recepció i atenció a les famílies.

Vols fer-nos alguna consulta?